Twój-Portal

portal dla Ciebie

Granie w gry – pozytywne i negatywne skutki zdrowotne

Długość: 2 min

Chociaż granie w gry jest jedną z najpopularniejszych rozrywek, badania nad jej wpływem na graczy są często trywializowane. Niektóre z tych badań zasługują na poważne potraktowanie, nie tylko dlatego, że granie w gry wideo ma wpływ na zdrowie.

Pozytywne aspekty zdrowotne

Innowacyjnym zastosowaniem gier wideo w opiece zdrowotnej jest ich zastosowanie w leczeniu bólu. Gry wideo wykorzystuje się jako forma fizjoterapii lub terapii zajęciowej w wielu różnych grupach ludzi. Odwracają one uwagę od potencjalnego dyskomfortu i nie polegają na biernych ruchach i niekiedy bolesnej manipulacji kończynami. Wykorzystuję się je w programach pomagających rozwijać umiejętności społeczne u dzieci z trudnościami w uczeniu się lub inne problemy rozwojowe.

Nie było jednak długoterminowych obserwacji ani solidnych randomizowanych, kontrolowanych badań takich interwencji. Brak też danych o tym, czy pacjenci w końcu zmęczą się takimi grami. Nie wiadomo, czy jakikolwiek efekt rozpraszający zależy po prostu od poziomu koncentracji, czy też zawartość gier jest również ważnym czynnikiem. Nie przeprowadzono niestety kontrolowanych prób porównujących gry wideo z innymi czynnikami rozpraszającymi.

Negatywne aspekty zdrowotne

Podczas gdy granie w gry wideo przynosi pewne korzyści w pewnych warunkach klinicznych, sporo dowodów wskazuje na bardziej negatywne aspekty. Należą do nich ryzyko uzależnienia od gier wideo i zwiększona agresywność. Na przykład granie w gry może powodować napady padaczkowe u osób wrażliwych na światło. Lekarze donoszą, że napady najczęściej występują podczas gwałtownych zmian scenerii oraz powtarzającego się migotania obrazu.

Podsumowując, biorąc pod uwagę, że granie w gry wideo jest bardzo rozpowszechnione wśród dzieci, istnieje niewiele dowodów na to, że umiarkowana częstotliwość grania ma poważne, ostre skutki uboczne wynikające z umiarkowanej gry. Należy jednak podchodzić do gier z dystansem i przede wszystkim z umiarem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Michał Stasik © Wszelkie prawa zastrzeżone.